1

Sållning av sjukjournaler

Idag kan man till följd av det nya journalsystemet som anställd inom vården snabbt få fram en persons sjukjournaler från födsel till död. En effektivisering med komplikationer då regleringen av relevanta journaler är icke-existerande. Vad detta innebär som patient är att vem som helst anställd inom vården när som helst kan ta fram allt du gjort inom vårdsammanhang även om det saknar relevans för det du sökt hjälp för. Säg att du söker vård för nageltrång och din läkare går igenom din journal för aborten -03.

Exemplet är inte utan grund, vi kan idag på DN.se läsa om Eva som opererade in ett implantat i käken. När hon fortfarande efter ett år led av smärta från detta implantat lades in för hjärtklappning – något som skulle leda fram till att hon sedan begärde ut papper på vem som läst hennes journaler. Det visade sig att man i koppling till att hon lagts in för hjärtklappning fått sin gynekologjournal läst inte mindre än 27 gånger, käkkirurgen var en av dem som läst den.

Jag kan förstå att man som läkare vill vara noggrann i sitt utredningsarbete, men man bör ju givetvis även avgränsa sig till det som är relevant. I fallet ovan känns det långsökt att Evas journal från ett något år gammalt gynekologbesök skulle ha koppling till hennes smärtor efter implantatoperationen. Så hur ska vi se till att sådant här inte kan få förekomma i vården?

Jag tror att frågan är ytterst svår att besvara då det skiljer sig såpass stort från fall till fall. Det är omöjligt att förutspå vilka journaler som i framtiden kan bli relevant i behandlingen av en patient – istället bör man om man har journaler man anser vara känsliga istället spärra dessa själva. För detta, likväl som att begära ut journaler är en rättighet varje medborgare har. Man bör alltså bli tydligare i sin information till patienten och förklara vilka rättigheter denne har och synliggöra dem.

Systemet i sig är annars inte dumt på något sätt då det både effektiviserar arbetet, såväl som att saker som patienten glömt nämna som kan vara relevant till fallet kan återfinnas i detta journalsystem. Problemet är hur det kan användas och det bör tydliggöras för patienter som av olika skäl vill spärra tidigare journaler. Dessutom åligger det självfallet vårdpersonal att sålla ut journaler som saknar relevans till aktuellt fall, söker man för ett brutet ben kan man lätt sålla bort journalen för tandläkarbesöket -02.

Källor: http://www.dn.se/sthlm/kakkirurgen-laste-evas-gynjournal & http://www.dn.se/sthlm/nu-valjer-fler-att-sparra-sina-sjukjournaler

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.