1

Ryska plan övade attack mot Sverige

Vi har idag genom ett avslöjande i SvD (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ryskt-flyg-ovade-anfall-mot-sverige_8108894.svd) delgivits information om en rysk övning som genomförts inom den svenskekonomiska-zonen. Övningens mål var inland gentemot området kring Stockholm, samt Gotska sandön. Två ryska bombplan av modell Tu-22m3, kapabla till att frakta stora mängder vapen och även kärnvapen, eskorterades in i området av fyra Su-27 jaktplan – som räknas till ett av världens bästa jaktplan.

Men det är inte övningen i sig som är det upprörande, utan hanteringen av detta från den svenska staten och försvaret. Vi ska idag ha kapaciteten till att ha 2 stycken Gripenplan i beredskap under utvalda tider på dygnet, 365 dagar om året. Ja, egentligen är bara detta en skrattretande låg siffra, men som tydligt nu påvisats inte ens håller den. Utan att reagera kunde denna övning genomföras medan de svenska Gripenplanen stannade kvar på marken – man hänvisar här till att man hela tiden såg de ryska planen över radar och visste vad som pågick. Men det är inte poängen i det hela, att besvara en övning, och i detta fallet en kränkning av den svenskekonomiska-zonen påvisar vårt intresse för Östersjön och Gotland.

Om vi leker med tanken, gud förbjude – att attacken hade vart skarp och det vi från svenskt håll kunnat sätta emot är 2 Gripenplan (hade förmodligen kunnat fördröja attacken iaf med tanke på hur bra de är), men som inte ens stod redo nu, blir scenariot skrämmande. En attack mot ett storstadsområde som Stockholm skulle med den bestyckning dessa plan klarar av, vara helt förödande.

De som istället svarade var NATO som har 24-timmars beredskap kring Baltikum, där två danska attackflyg snabbt kunde sändas iväg från Lettland. Även om de inte hann ifatt de ryska planen, besvarade de inflygningen över Östersjön och påvisade att beredskap och kapacitet finns för att besvara dessa infall.

Givetvis är svaret idag från Regeringshåll och Försvaret att vår beredskap är god (vänta nu, när hörde vi det förra gången?). Händelsen här påvisar dock det motsatta och visar också just i vilket skick det svenska försvaret idag är i, ställd i jämförelse med 30-40 år bakåt i tiden. För låt oss inte tro att vår inbillning av att vara neutrala på något sätt gör oss säkra, tvärtom har ett starkt svenskt försvar kunnat ge oss friheten till att inte aktivt föra krig på många år – att släppa allt idag gör oss endast sårbara inför framtiden.

En plan för svenskt försvar måste arbetas fram, där större resurser kan läggas på utveckling, högre antal soldater och större produktion av försvarsmateriel. Det är det enda sättet vi kan behålla vår så kallade neutralitet på, annars kommer vi förr eller senare tvingas in i ett officiellt samarbete och inte bara fortsätta agera i inofficiella sådana.

jas39ng_200811201

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.