2

Kärnreaktorerna står stilla men oljan brinner

Jag såg en sak i tidningen idag som jag reagerade på (http://www.svd.se/naringsliv/oljeeldade-kraftverk-i-gang_6815207.svd). Man har alltså i och med att kylan dragit in över landet, beslutat att man ska dra igång oljeeldade kraftverk för att kunna möta det behov av el som finns. Samtidigt har man också passat på att höja elpriset, som hos vissa bolag stigit med uppemot 20 öre. Detta istället för att slå igång ett par kärnkraftsreaktorer. Ett utbyggt, färdigt sätt att framställa energi på som inte påverkas av vare sig kyla eller vädret i övrigt – dessutom med betydligt mindre utsläpp än vad nu får lov att göras i och med att olja ska eldas i massor. En resurs som dessutom redan är på upphällningen.

Är det detta man syftar till inom Alliansen när man pratar om att bygga ut och utveckla en ren och hållbar energikälla inför framtiden, att minska de skadliga utsläppen och göra vår natur renare?

Jag är väl medveten om att även kärnkraften har sina nackdelar, givetvis. Miljön påverkas negativt även från denna källa av energi, skillnaden är att vi kan ta hand om och bevara utsläppen där de inte gör skada i framtiden. Något vi vare sig kan i dagsläget (inom rimlighetens ramar) eller ens verkar tänka på när vi istället låter oljekraftverken få slå igång. Skandal tycker jag och ett slöseri såväl med skattepengar som onödiga utsläpp i en redan hårt testad natur.

Det handlar inte om att vi på något sätt bör införa kärnkraft som vår primära energikälla, men det handlar om att försöka att minska de skadliga utsläppen så mycket som möjligt. I och med att vi kan idag bokstavligen begrava utsläppen kärnkraften ger, så köper det oss tid att hinna utveckla och bygga förnybara energikällor under tiden. Fortsätter vi däremot med att släppa ut enorma mängder växthusgaser som går rakt ut i natur och atmosfär, finns det inget vi kan göra för att reversera effekten. Därför kommer så länge vi inte fullt ut kan leverera den el som samhället kräver genom förnybara energikällor, kärnkraft vara den energikälla jag primärt förespråkar och hoppas på ersätter kol, olje eller andra betydligt skadligare sätt att utvinna energi på.

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.