0

Få Lightbox och Slimbox att validera för HTML5

Här kommer ett litet tips för att få Lightbox 2 eller Slimbox 2 att validera för HTML5.

I normala fall så läggs följande till på varje länk där du vill anropa Lightboxen:

rel="lightbox"

I och med att HTML5 inte gillar det vi stoppat i  ”rel” och därmed inte validerar, måste denna ändras om till ett annat attribut vi istället kan arbeta med för att sidan skall validera. Ett exempel är:

data-rel="lightbox"

Sidan validerar nu, men vi har ett nytt problem istället. Lightboxen anropas inte längre. För att fixa detta så öppnar du bara .js-filen för Lightbox/Slimbox och gör en ”find and replace” på alla ”rel” till ”data-rel”. I exemplet nedan så har jag ändrat om alla ”rel” attribut i slimbox2.js, till vårt nya och korrekta ”data-rel”.

Före:

if (!/android|iphone|ipod|series60|symbian|windows ce|blackberry/i.test(navigator.userAgent)) { jQuery(function($) { $("a[rel^='lightbox']").slimbox({/* Put custom options here */}, null, function(el) { return (this == el) || ((this.rel.length > 8) && (this.rel == el.rel)); }); }); }

Efter:

if (!/android|iphone|ipod|series60|symbian|windows ce|blackberry/i.test(navigator.userAgent)) { jQuery(function($) { $("a[data-rel^='lightbox']").slimbox({/* Put custom options here */}, null, function(el) { return (this == el) || ((this.attributes['data-rel'].value.length > 8) && (this.attributes['data-rel'].value == el.attributes['data-rel'].value)); }); }); }

 

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.