0

Att härdas

Funderade lite idag över naivitet igen och hur livet utvecklar sig. För visst är det intressant hur vi föds med en naivitet om livet som barn. Drömmar, mål och för den delen scenarion vi vet existerar men ännu inte genomlevt. Det kan vara allt från något som gör en lycklig till ledsen, ta som ett exempel när den första personen nära dig går bort, såsom en morförälder. En händelse som porträtterats genom såväl litteratur som film tusentals gånger – en händelse som dagligen sker och påverkar hundratusentals människor.

En avtrubbning inför det, eller naivitet uppstår. Känslan inför det, kan det verkligen vara så hemskt? Alla dör, rationaliseringsprocesserna slår igång. Men huvudingrediensen i tragedin saknas, nämligen en själv och de band som fanns mellan personerna.

Det är först när man själv hamnar i händelsernas centrum, känner banden klippas och förstår det tomrum som uppstår. Hur det hugger bort en bit i sig själv och ersätts med tomhet eller utfyllnad av ett hårdare material.

Metaforerna åsidolagt handlar det om härdningsprocessen som måste ta vid efter varje stor händelse, trauma, tragedi, livsförändring och vad hålet i en härdas med. Där vissa konsekvent väljer att fylla hålen med en diamants hårdhet som ger taggarna utåt, förbereder för det värsta även i framtiden och gör att den biten av en själv härdningen täcker aldrig mera kan nås. Andra väljer ett mjukare material där rätt omständigheter eller person återigen kan nå hela vägen in.

Jag tror att det är tragedierna och de trauman vi utsätts för som formar oss i grunden, vissa så små att vi inte inser eller förstår dem själva ens. Där allt omkring blir en garnityr. Vi härdas och berövas bit för bit barnets naivitet inför den stora välden.

Det jag tror är viktigt är att ha detta i åtanke, att bestämma sig för vilken typ av härdning man vill dämpa en smärta med och vad den kommer ha för inflytande på ens framtida liv och händelser.

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.