0

XHTML – Jämförelse mellan HTML och XHTML

XHTML – Jämförelse mellan HTML och XHTML

Vad är XHTML?
Om du har kodat hemsidor förut har du använt dig av HTML. HTML har funnits i evigheter, och senaste och slutgiltigaste versionen av HTML var 4.01. Detta betyder att HTML inte längre uppdateras och att den har fått sig en uppföljare, XHTML. Se det som ASP som har fått sig uppföljaren ASP. NET det är samma sak, ett steg mot bättre, renare och effektivare kod. I och med HTML 4.01 så infördes även såkallade ”Doctypes”. Dessa kom till för att få en renare kod, och för att webbläsaren lättare skulle kunna avgöra vilken version av HTML sidan var kodad i. Med XHTML har kodspråket tagit ett till steg i rätt riktning mot ren och fin kod. Man använder såklart även här dessa doctypes för att de olika webbläsarna ska kunna avgöra vilken version och vilka taggar som ska tillåtas. För det finns nämligen olika regler för de olika doctypsen.  Denna:

Strict
Kod:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Denna är den rekommenderade vid skapande av helt nya sidor, detta för att få den absolute renaste och finaste koden, och koppla sidan till en såkallad CSS-mall (se min föregående artikel om det). Denna doctype är alltså den också som innehåller alla de nya förändringarna mellan vanlig HTML och XHTML.

Transitional
Kod:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Denna används om dina besökares webbläsare inte skulle klara av att läsa CSS mallarna, detta är dock väldigt ovanligt idag då de flesta sitter med nyare webbläsare. Denna doctype tillåter även vissa äldre HTML-taggar. Denna använder jag mig personligen mest av och självklart har den fullt stöd för CSS, det har alla dessa tre doctypes.

Frameset
Kod:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "set.dtd">" target="_blank">http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Om du fortfarande föredrar Frames framför nått annat så är det denna doctype du då ska använda dig av, då den tillåter frames taggarna och berättar för webbläsaren att du har frames på din sida.

Vart ska nu dessa vara i mitt XHTML dokument?
Dessa doctypes ska ligga absolut högst upp på din sida så att det är det första webbläsaren läser in, ligger den inte högst upp, ovanför html taggen till och med, kommer den inte att fungera heller. Om du har lagt in den nu så går vi vidare med att lära oss lite XHTML, vad skillnaderna är mellan XHTML och HTML och även hur du validerar din sida enligt W3Cs standard.

Med vanlig html så skriver man ofta taggar som Kod:

<br> <img src=”bild1.jpg”>

eller liknande. Detta göra att koden blir stökig och att den dessutom inte kommer att läsas lika i olika webbläsare. I XHTML är allting mycket striktare och ofta avslutar man taggar med / ta några exempel
Kod:

<br />
<img src=”bild1.jpg” width=”300” height=”300” alt=”Bild nr1” />
<p></p>

Som ni ser ovan så för att bildtaggen <img> ska validera enligt w3 standard så ska man skriva bredden, höjden och en alt tagg och avsluta med /. En till viktig sak är att man inte längre skriver med versaler, såsom <B>fet text</B> utan man endast använder sig av gemener nu. Jag ska nu genom att dela upp artikeln i lite smådelar visa hur de vanligaste nya taggarna ser ut vi kan börja med nått väldigt grundläggande:

Textformateringar:
När du tidigare skulle ha som ett enterslag i din text skrev du <br> med xhtml skirver man <br />

Altså Rätt
Kod:

<br />

Detta blir en radbrytning som är korrekt xhtml

Fel
Kod:

<br>

Detta blir också en radbrytning, men är inte korrekt xhtml

När du tidigare ville ha som två enterslag, eller en paragraf som det står för, så skrev du kanske <p>

Rätt
Kod:

<p>Din text här</p>

Med xhtml avslutar du <p> med </p>

Fel
Kod:

<p>Din text

Detta fungerar, men kommer nte att validera som xhtml, vilket det såklart ska.

Bildformatering:
Detta har jag redan tagit upp tidigare i artikeln, men är värt att repetera:

Rätt
Kod:

<img src=”bild1.jpg” width=”200” height=”200” alt=”Min bild” />

Fel
Kod:

<img src=”bild1.jpg”>

Positionering:
En ny viktig sak rörande positionering är att man inte längre med xhtml kan använda <center></center> utan istället en <div> eller <p align=”center”></p> eller sätter align på en bild eller liknande, t.ex.

Rätt
Kod:

<p align=”center”>Centrerad Text</p>
<div align=”center”>Centrerad Text</div>

Fel
Kod:

<center>Centrerad text</center>

Det fungerar även såklart med align=”left” och sådant också.

Formulär:
En sak du garanterat kommer använda om du jobbar med kodspråk som ASP eller PHP är såklart formulär, där gäller också principen att man ska stänga taggar efter sig, jag visar här med rätt och fel:

Rätt:
Kod:

<form method=”post” action=”post.asp” name=”formular”>
Ditt namn:<br />
<input type=”text” name=”namn” size=”20” /><br />
Din Email:<br />
<input type=”text” name=”email” size=”20” /><br />
<p><b>Klicka på skicka</b></p>
<input type=”submit” name=”knapp” value=”Skicka!” />
</form>

Fel:
Kod:

<FORM method=”post” action=”post.asp” name=”formular”>
Ditt namn:<br >
<input type=”text” name=”namn” size=”20” ><br >
Din Email:<br >
<input type=”text” name=”email” size=”20” /><br >
<b><p>Klicka på skicka</p></b>
<input type=”submit” name=”knapp” value=”Skicka!” >

Nu har jag gjort detta rätt och fel exemplet väldigt tydligt. Som jag pratat om tidigare stänger man taggar efter sig som jag gjort under ”Rätt” t.ex i <input> taggen så avslutar man den med ett / och viktigt är att man kommer ihåg att avsluta <form> med </form>. Sen visar jag även en till sak på ”fel”. Man kan inte skriva <b><p></p></b>. Varför? För det kommer i fel ordning, man sätter inte <b></b> runt en paragraf, utan man sätter den inne eller efter den istället, annars är inte koden valid XHTML.

Diverse mer:
En hr linje såg ut såhär i HTML Kod:

<hr>

Rätt i XHTML
Kod:

<hr />

Fel i XHTML:
Kod:

<hr>

Ja ni börjar se principen, många taggar ska avslutas med endera en tagg efteråt med / som <p></p> medans andra har / i en enda tagg såsom <br />.

Denna artikel är inte till för att folk som är helt ny med kodning ska lära sig koda i XHTML, en sån artikel kommer (eller finns redan) där jag lär er att från nybörjarnivå att ära er koda i XHTML, denna artikel är mer för er som känner till HTML men vill konvertera till det nyaste, och vill ha en bättre kod, en validerad kod. Att ni ska komma in lite i tänket om hur man kodar XHTML. Har ni frågor går det bra att kontakta mig via PM eller via webmaster@roosweb.se

Mvh Roosweb
Roosweb.se

0

ASP.NET 2.0 C# Filuppladdning

Filuppladdning
ASP.NET 2.0
Visual C#

Var osäker på om jag skulle göra ett script eller artikel om den nya filuppladningskomponenten i ASP.NET 2.0. Det fick bli en artikel. I och med ASP.NET 2.0 som förde med sig många nya kontroller så var filuppladdningen en av dem. Ett verktyg att göra det enkelt för en gångs skull att göra ett uppladdningsscript. I princip bara att dra från toolboxen i Visual Web Developer eller Visual Basic 2005, men det är lite mer än så och jag ska gå igenom här hur du snabbt får en fungerande filuppladdare.

Till att börja med dra ut "FileUpload control" från toolboxen i Visual Web Developer (VWD). Har du inte VWD så är det ide att ladda hem det nu från http://www.asp.net ett program som hjälper dig väldigt mycket med utvecklandet. Du kommer även kunna göra denna filuppladdningskontroll utan VWD.

Om du kolla nu i Source View (källkoden) kommer du se att denna bit kod kommigt dit:

Kod:

<asp:FileUpLoad id="FileUpLoad1" runat="server" />

Detta är själva kontrollen, men utan lite mer kod och grejjer är den rätt värdelös. Så dra in en knapp också:

Kod:

<asp:Button id="UploadBtn" Text="Ladda Upp!" OnClick="UploadBtn_Click" runat="server" />

Denna fungerar som en helt vanlig submit knapp. Dra även ut en Label, där vi ska visa när uppladdningen är klar och vad filnamnet är.

Kod:

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>

Nu har vi allting designmässigt för att kunna ladda upp filer på servern. Dags att koda lite på riktigt! Öppna Default.aspx.cs eller Upload.aspx.cs beroende på vad du döpt din sida till såklart. Eller så går du helt enkelt ut i design view och dubbelklickar på "Ladda Upp" knappen. Här inne ligger C# koden som kommer att göra magi. När du dubbelklickade på knappen så skrevs denna bit kod in:

Kod:

protected void UploadBtn_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  }

Denna koden aktiveras vid klick på UploadBtn som jag valde att kalla knappen. Altså när vi klickar på knappen kommer all kod mellan { och } läsas in. Vad ska vi nu skriva mellan { och }? Vi ska skriva in:

Kod:


if (FileUpLoad1.HasFile)
{

FileUpLoad1.SaveAs(@"C:\uploaded\" + FileUpLoad1.FileName);
Label1.Text = "Fil Uppladdad: " + FileUpLoad1.FileName ;
}
else
{
Label1.Text = "Uppladdningen Misslyckades.";
}

Har du programmerat tidigare så ser du säkert logiken i denna bit kod direkt, hoppas jag.
Kod:

if (FileUpLoad1.HasFile)

säger som att har man valt en fil att ladda upp då
Kod:


FileUpLoad1.SaveAs(@"C:\uploaded\" + FileUpLoad1.FileName);
Label1.Text = "Fil Uppladdad: " + FileUpLoad1.FileName ;

Sparas filen på servern, eller i detta fall i mappen "Uploaded" på C men ni fattar. Label1.Text anger att det ska skrivas ut en text i den Label vi drog ut på sidan texten som ska skrivas ut = Fil uppladdad och filnamnet. Men om det blir fel eller man aldrig valde en fil så skrivs "Uppladdningen Misslyckades" ut istället på sidan.

Så har du gjort rätt nu ska koden se ut såhär:

Kod:

protected void UploadBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (FileUpLoad1.HasFile)
{

FileUpLoad1.SaveAs(@"C:\uploaded\" + FileUpLoad1.FileName);
Label1.Text = "Fil Uppladdad: " + FileUpLoad1.FileName ;
}
else
{
Label1.Text = "Uppladdningen Misslyckades.";
}
}

Nu har du ett helt fungerande filuppladdningsscript … Eller nästan. För tänk om du vill att man t.ex bara ska kunna ladda upp bilder, säg gif och jpg bilder, hur gör man det? Ta de lugnt, det är lika enkelt. Du kan göra en validator, som validerar vad det är du ska ladda upp, en sådan kan se ut exempelvis som den här:

Kod:


<asp:RegularExpressionValidator id="FileUpLoadValidator" runat="server" ErrorMessage="Bara .jpg och .gif tillåtna!" ValidationExpression="^(([a-zA-Z]:)|(\\{2}\w+)\$?)(\\(\w[\w].*))(.jpg|.JPG|.gif|.GIF)$" ControlToValidate="FileUpload1">
</asp:RegularExpressionValidator>

Oj oj oj, nu blev det mycket, eller? Nej det är som sagt logiskt och simpelt, det första anger kontrollen, ErrorMessage anger just felmeddelande, sen ValidationExpression det är här du säger vad som ska tillåtas och inte tillåtas. Till sist, sluttaggen. Koden ser nu ut såhär i default.aspx eller vad du kallar den:

Kod:


<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:FileUpLoad id="FileUpLoad1" runat="server" />
  <asp:RegularExpressionValidator id="FileUpLoadValidator" runat="server" ErrorMessage="Bara .jpg och .gif tillåtna!" ValidationExpression="^(([a-zA-Z]:)|(\\{2}\w+)\$?)(\\(\w[\w].*))(.jpg|.JPG|.gif|.GIF)$" ControlToValidate="FileUpload1">
</asp:RegularExpressionValidator>
  <br />
  <asp:Button id="UploadBtn" Text="Ladda Upp!" OnClick="UploadBtn_Click" runat="server" Width="105px" />
  <br />
  <br />
  <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label></div>
  </form>
</body>

Nu har du ett helt fungerande uppladdningsscript med validering. Hoppas att du har lärt dig hur denna kontroll fungerar och hittar du fel med mera så bara släng iväg ett PM eller maila till webmaster@roosweb.se

Lycka till!
Mvh Roosweb

0

Ointressant dag och gymmat

Tjena på er igen.

Ja idag har det vart en tråkig ointressant dag. Vart ute och åkt i en varm bil i värmen som var idag, och som inte det var nog fick vi även punktering mitt i allt … inte hade vi fälgkors eller domkraft med oss heller! Som tur var så fick vi punktering vid en järnhandel som hadde detta och kunde låna ut åt morsan och mig, tur det. Annars har jag fixat lite med Roosweb, gjort lite tillsnyggningar i loggan och på communitystarten, sen han jag inte mer då jag o brorsan drog iväg och gymmade ett par timmar före midnatt till efter midnatt haha. Nu är jag trött, slut, utbränd och ska ha en god natts sömn, men vi ses imorgon igen då jag kanske kommer med en ny artikel här också!

Mvh Robert

Blomma
1

Artikel: Installera Membershipprovidern på din MSSQL databas

Hejsan,
en ny funktion som följer med i ASP. NET 2.0 är membershipprovidern.  Denna möjliggör att du snabbt med att bara dra in ett par kontroller, kan skapa en hel inloggning, registrering, återställning av lösenord, se om olika funktioner för att visa olika info på sidan beroende på om användaren loggat in eller ej. Det är enkelt att skapa denna membershipprovider så länge man kör lokalt med en SQL Express databas, då den skapar sig själv och placerar sig i App_Data. Hursomhelst är det inte lika enkelt när man väl vill köra denna provider online, och om man inte vill göra alla tabeller och kolumner själv, ska jag här snabbt visa hur du lätt installerar membershipprovidern på en MSSQL databas som ligger online, på ett webbhotell som surftown eller liknande.

Så om du skapar ett nytt projekt eller startar ett befintligt i Visual Studio eller Visual Web Developer så kan vi börja.

Det vi ska börja med är att dra ut en loginkontroll och en registreringskontroll för att senare kunna testa, så öppna designläget i VS eller VWD och dra ut en loginkontroll och en registreringskontroll nånstans på sidan.

Nu ska vi se över själva databaskopplingen. Har du ett nytt projekt, så finns förmodligen inte web.config tillagt i ditt projekt, så högerklicka på rootmappen –> Add New Item –> och Web Configuration File. Det är i denna web.config vår databaskoppling till databasen på internet kommer ligga.

Men först innan vi fortsätter ska vi checka av ett par saker till som har med MSSQL databasen online att göra. Först så måste du koppla på funktionen att den ”Remote Connections” eller ”Extern DB åtkomst” det varierar såklart vart denna funktion ligger på ditt webbhotell, jag använde surftown och där finns den här: https://www.surftown.se/account/opendbip.asp

Det kan ta ett tag innan denna inställning aktiveras, så ta gärna en paus på ett par minuter, en kopp kaffe eller liknande så du är helt säker. Sen öppnar du web.config i vårt projekt i VS eller VWD. Nu under <configuration> men ovanför  <system.web> lägger du in vår connectionstring, alltså databaskopplingen. Den ser ut på detta viset:
Kod:


<connectionStrings>
  <clear />
<add name="NamnetPaDinConnectionString" connectionString="Data Source=Ditt.eget.ip.nummer;Initial Catalog=Databasnamnet;User ID=DittAnv;Password=DittLösenord"
  providerName="System.Data.SqlClient" />
  <add name="LocalSqlServer" connectionString="Data Source=ditt.eget.ip.nummer;Initial Catalog=Databasnamnet;User ID=DittAnv;Password=DittLosen"
  providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

Oj nu blev det lite kod, men tad et lugnt den är lätt att förstå, vid första <add name så ser jag till att när sidan är uppe på nätet, att den kopplar upp sig mot ipnummret där databasen ligger, sen i Catalog= skriver jag in vad min databas heter, sen mitt användarnamn och lösenord för databasen. Men varför har jag nu en till nästan identisk <add name till under? Jo av den anledningen att när man kör lokalt kommer den att skapa en ny SQL Express databas annars, nu berättar jag att även när jag kör sidan lokalt på datorn så ska den koppla upp sig mot databasen online.

Så om du lägger upp din sida på nätet nu eller kör igång den lokalt och sen testar logga in vad tror du händer?

Precis, du får ett felmeddelande, visserligen har sidan kontakt med MSSQL databasen online nu, men det finns ju inget i den ännu! Detta var nått jag hade problem med i början och verkligen undrade hur jag skulle lösa det. Sen snubblade jag över ett fenomenalt verktyg som följer med i ASP.Net som automatiskt kopplar upp sig mot databasen online och installerar membershipprovidern, eller tabellerna och kolumnerna. Så om du klickar in dig på ”Den här datorn” –> ”C://” –> ”Windows” –> ”Microsoft.Net” –> ”Framework” –> Här väljer du den senaste versionen du har installerad, i mitt fal heter mappen ” v2.0.50727”

Inne i den mappen så letar du på programmet ”aspnet_regsql” och dubbelklickar på det för att öppna det. Nu kommer en slags guide upp, klicka på nästa. Sen väljer du ”Configure SQL Server for application services” och välj nästa.

Nu ska du fylla i serverns ip adress, sen väljer du ”SQL server authentication” och skriver in ditt Användarnamn och Lösenord, till sist i Database skriver du in vad din databas heter, som tex MinSite_Databas. Klicka på nästa tills programmet kopplar upp sig mot databasen och börjar installera membershipprovidern. När programmet säger att det är klart, kan du stänga det och så går vi tillbaka in i vårt projekt i VS eller VWD och väljer fliken ”Server Explorer”. Nu ska du se din databas ligga där, som du har på nätet, testa att klicka på + framför databasens namn, sen framför + vid Tables. Nu ska det finnas massor av tabeller och kolumner i databasen!

Så dags att testa om det fungerar då. Du kan endera skapa ett användarkonto om du kör lokalt genom ASP.NET Configuration tool under fliken Website i VS eller VWD. Annars kan du starta upp sidan och fylla i registreringsformuläret. Om sidan laddar om och det står att du blivigt medlem, så fungerar nu databasen och du har memebershipprovidern aktiverad på den!

Ha det så bra!
Mvh Roosweb

0

Roosweb Version 2.1 Lanseras Imorgon Tisdag!

Så imorgon är det dags!

Då släpps megauppdateringen på Roosweb.se kallad version 2.1! Den kommer att introducera en massa massa nytt bland annat ett helt community, ett nytt egenkodat forum, (ja allting på roosweb är egenkodat nu). Kommer bli kul att släppa denna versionen så att interaktiviteten kan komma att öka markant på sidan. Mina planer är att Roosweb ska börja sköta sig självt mer och mer då jag har div stora planer på gång med annat redan + att jag håller på att studera och på sidan av lär mig ASP.NET. Mer om Roosweb Version 2.1 får ni veta imorgon!

Roosweb Version 2.1

 

7

2Moons Recension

Gjorde en recension på PCGAMER om 2Moons så publicerar den här också:

2Moons

Först känns det som nått riktigt dåligt när man får upp 2Moons hemsida i webbläsaren. Designen på sidan känns lite gammal och jag fick tankarna direkt till "Spelet kommer bara innehålla reklam" eller vara riktigt dåligt. Men ändå, det var gratis och jag registrerade ett konto på 2moons.acclaim.com…

2Moons är ett gratis MMORPG. Man spelar altså i samma stil som i t.ex Guild Wars eller WoW. Man levlar efter att ha klarat quests, eller dödat bestar i de mörka skogarna. Det som först slog mig redan i menyn var att, hmm, grafiken ser helt okej ut och inte buggar det när man skapar en karaktär eller liknande heller, utan flyter på bra. Efter att ha trätt in i världen och börjat min karriär som hjälte i det gammla slottet Braiken. Karaktären jag valde blev Bagi Warrior. En stor mäktig krigare som använder styrkan framför allt. Det fanns också fem andra klasser att välja mellan, dessa var:

Azure Knight:
Normala krigare som kan bära de flesta sköldar, svärd och rustningar. Främst använder Azure Knights styrkan och hälsan för att klara närstrider.

Hunter:
Hunter är spelets robin hood figurer så att säga, dom använder sig av pil och båge och kan plocka fiender på längre hålls avstånd. En ovärderlig medlem när man är ute och utför quests eller dödar lite för att levla.

Incab Magician:
Incam Magician är en av de starkaste magiker klasserna. Dom kan förstöra hela grupper med en enda attack! Främst använder sig Incab Magician av mana eller spirit.

Vicious Summoner:
Denna slags klass är speciell på det sätt att dom kan slåss med två vapen samtidigt. Dom kan också frammana starka djur att hjälpa dem i kampen.

The Segnale:
Är effektiva krigare och drottning över "Bloody Whip" vapnet. Dom är också spelets helar klass, och har speciella förmågor att hela andra karaktärer och sig själva.

 

Man börjar som en vek Bagi warrior, trots sin storlek då. Man får enkla quests som man kan gå och hämta av uppdragsgivare som finns placerad runtom i världen. I början är det mycket att döda spindlar, men snabbt efter att ha passerat level 10 är man ute och jagar zombies, flygande eldsprutande kreatur och mycket mer. Det finns massor av olika fiender i 2Moons, och jag skulle anta att eftersom dom säger att dom är i öppen beta testning ännu, att fler kommer tillkomma.

Köp o Sälj systemet fungerar som i de flesta andra RPG eller MMORPG spelen, man kan byta saker mellan karaktärer, sälja och köpa. Man kan även öppna sin egen affär och sälja varor åt andra spelare, en liten kul funktion. Pengar får man genom att utföra quests och döda bestar i de mörka områderna runt slotten.

Ja jag sa slotten för det finns två olika slott, dock är dom i princip exakt likadana sett till uppdragen, då man kan välja i vilket av de två slotten man vill börja.

Efter att ha sprungit runt ett tag kunde jag konstatera att spelet även fast det har en mörk ton och svart humor såsom när man fiskar (återkommer till det) så om linan går av då får man meddelandet "The fucker got away". Inte varje dag man ser ett sånt språk i ett spel, och det är lite kul, men gör även att spelet är från 17 år. Grafiken inne i själva spelet är varken dålig eller nått speciellt. Det ligger några år efter skulle jag vilja säga, men det ser rätt bra ut endå och man bryr sig inte så mycket i det faktiskt, det roliga är att utföra uppdragen, utforska och levla.

Jag nämnde lite snabbt nyss att man kunde fiska. Det är en liten rolig funktion som man även har nytta av. Man kastar helt enkelt ut flötet och försöker få tag i en fisk. Sedan kan man med fisken göra olika potions och liknande som kan vara minst sagt bra att ha med sig när man är ute och fightas.

Sjäva fighting systemet är också som i t.ex Guild Wars eller WoW. Man högerklickar på en fiende och ens karaktär börjar automatiskt attackera denne. Sedan kan man genom att välja en special styrka eller magi (skills) på 1 – 9 slå extra hårt, skicka en blixt, eldboll eller kanske hela sig själv. Detta systemet fungerar väldigt bra och det flyter på.

En sista funktion som måste tas upp är skills systemet. Man får såkallade experience points när man spelar, erfarenhets poäng, med dessa kan man förbättra ens karaktärs hälsa och liknande. Men man kan även få nya skills till sin karaktär. Dessa skills kan vara allt från magi till styrkor eller liknande, och för att lära sig en ny skill måste man uppsöka en "Skill Master", där man kan köpa en skill och sedan lära sig den.

Jag tycker 2Moons absolut är värt att spela för den som gillar RPG eller MMORPG spel. Det är gratis och det är bra och kommer att underhålla dig i flera timmar om du ger det chansen. Som i tidningen PCGAMER ska jag komma med + och – och % på spelet också:

+ Gratis
+ Många spelare
+ Window Mode (om man vill)
– Bara BETA ännu
– Grafiken är okej men inte mer

Totalt utslag: 70%

0

Nya ketchupflaskor och kamerastativ

Hej på er igen!

Idag när jag satt och åt spaghetti och köttfärssås kom jag att tänka på en sak med den nya ketchupflaskan från Felix. I "föregångaren" öppnade man locket på toppen bara och hade ut över maten. På nya är locket i bottnen istället, okej visst det är bra på det sättet att all ketchup rinner ned till korken, men en sak är också extremt dum. Jag tror nämligen felix tänkte såhär när dom gjorde de nya flaskorna

* Nu ska svaga pensionärer inte äta ketchup mer!
* Folk som inte går på gym ska inte heller det …
* Jaa! Ingen förutom dom som kan klämma hårt på en flaska ska få ketchup!

Man skulle kunna tro att det är på detta sättet i alla fall, då den nya korken är urdum, man får ju klämma som en idiot på den innan nått kommer! Tänk då på alla gamlingar, hur ska dom orka klämma på den? Urdumt.

Men jag ska inte bara gnata på om ketchup. Nej jag hittade ett kamerastativ idag som var perfekt! Har redan tagit ett par bra bilder, men det tråkiga är att vädret var så dåligt, regn i luften, men som sagt jag fick nåra bra i alla fall och detta är en av dem:

Aja, nu ska jag koda vidare på Roosweb Version 2.1, mer om det kan du läsa i blogginlägget om den!
Ha det bra!
Mvh Robert Roos

0

Mer händer med Version 2.1

Hej igen!

Nu händer det ännu mera med nya versionen, nu är moderatorn Evl även inkopplad och har gjort ett bra arbete med buggtestning och fixat med lite buggar i forumet, stort tack. Sen har jag fixat lite mera med själva forumet, och lagt till lite funktioner med mera. Saker kommer att komma hela tiden, men det viktiga är att få in det viktigaste så att sidan kan släppas så snart som möjligt. Den skulle kunna släppas nu, men jag vill finputsa lite lite mera.

Nu ska jag sova, tandläkaren imorgon *suck* men när jag kommer hem igen efter en dag på stan, runt 2 tiden så kommer jag att se till att försöka fixa klart allt på sidan, sen blir det release! Ha det så bra och vi hörs snart av igen!

Roosweb Version 2.1

 

Mvh Roosweb!

0

Roosweb Version 2.1 Nästan Klar

Hejsan igen!

Det går snabbt mellan blogginläggen idag, men det är för det är så mycket som händer hela tiden! Just nu är det såklart Roosweb Version 2.1 som är i hetluften och jag ska berätta lite hur läget ligger till med den just nu. Den har vart under utveckling ett tag nu, meningen var att den skulle komma till Hösten p.g.a att jag lär mig asp.net med mera och skulle ta lite då och då. Men så har jag jobbat på oavbrutet i flera dagar, veckor för att kunna släppa den av ett par skäl. Första är att 27 Augusti börjar jag skolan igen, gymnasiet i Leksand, vilket kommer innebära tidsbrist att utveckla. Därför vill jag ha ut sidan främst nu, men sen också att jag har jobbat mycket på att sidan ska "uppdatera sig själv" att medlemmarna mer ska bli sidan. Varför det nudå? Jo jag har extremt mycket på gång, och vill satsa på ASP.NET 2.0 C#. Därför håller jag på med en ny sida, den första i sitt slag i Sverige, och har helt enkelt inte tiden att driva 5 -6 sidor själv.

Roosweb Version 2.1 kommer altså bli 100% mer interaktiv än föregångaren 2.0 och minst sagt före 1.0. Sidan har fått en uppiffning i designen också för att passa bättre och ge lite mer lugn än vad den rosa färgen gjorde, även om den var läcker. Dock kommer jag att ha en diskussion om detta i det nya forumet som kommer i och med Version 2.1 om dom vill ha nya designen eller återgå till den "gammla" rosa. Vi får helt enkelt se!

Nu ska jag bara börja göra iordning för Version 2.1 på servern, hade planerat en serverflytt, men denna blir inte av nu förren i Maj/Juni 2008 p.g.a att servern jag kör på nu fungerar bra endå för Roosweb. Så denna ska nu rensas från skräp efter 2.0. Väntar också på kontakt med moderatorn Edvin innan release.

Vi hörs och ha det så bra alla!

Mvh Robert Roos

1

Välkommen till Robert Roos Blogg!

Hejsan på er!

Nu har äntligen min blogg öppnat, tack vare den underbara tekniken ASP.NET då bloggen är kodad i detta. Här kommer jag att ta upp allt möjligt jag känner för, nyheter rörande olika projekt jag håller på med och mycket mer, artiklar och guider är inte omöjligt att det slinker in heller. Just nu så jobbar jag för fullt med Roosweb Version 2.1. Sidan är i det närmaste klar och jag har haft en developement blogg på http://rooswebv2.blogspot.com men kommer att fortsätta skriva nyheterna här framöver.

Det som inte står klart ännu är lite funktioner och buggar i communityt, men detta jobbar jag på hela tiden, just nu säkrar jag alla ställen jag kan tänka på för SQL injections. Även XSS (Cross Site Scripting), får se om jag lyckas. Inväntar även att moderator Evl (Edvin Lindén) Ska svara på MSN då jag gärna accepterar lite hjälp med det som är kvar nu :)

Men nu ska jag inte tråka ut er med nyheter om Roosweb, dett är fel kategori för det också, jag vill hälsa er vart välkommna och hoppas att ni kommer trivas här!

Mvh Robert Roos