0

Vattenfall släpper ut 90 miljoner ton koldioxid varje år

För att återkoppla till ett tidigare inlägg (http://www.robertroos.se/karnreaktorerna-star-stilla-men-oljan-brinner/) så kan man i dagens tidning läsa om att Vattenfall släpper ut runt 90 miljoner ton koldioxid varje år (http://www.svd.se/naringsliv/sa-stora-ar-statliga-vattenfalls-utslapp_6840083.svd). Den största anledningen till detta är på grund av avvecklingen av kärnkraft i Tyskland. Detta har lett till att brytningen av brunkol återigen ökat, samt att kolkraftverken förbränner som aldrig förr.

Det var just detta jag i mitt tidigare inlägg ville säga och nu kommer konkreta exempel på det också. Det går inte att avveckla en källa som kärnkraft idag utan att ha en annan att falla tillbaka på, en annan i detta fall som inte bör vara något annat än förnyelsebar och miljövänlig. Alltså motsatsen till vad kolkraften är. För en längre förklaring av mitt resonemang refererar jag till tidigare inlägg återigen, men understryker just hur korkat detta är och att det går helt emot den linje man fört att minska utsläppen i världen.

Kolförbränningen står idag för 1/3 av de totala koldioxidutsläppen, det skulle m.a.o. innebära en enorm skillnad om man kunde minska dessa. För att citera artikeln på SvD.se

Globalt släpptes det ut cirka 564 miljoner ton mer koldioxid under 2010 jämfört med 2009. En ökning med 6 procent. Det visar siffror från Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) på U.S. Department of Energy (DOE).

Enorma ökningar istället för sänkningar, visserligen till följd av den industrialiseringsboom Kina och Indien haft – men oavsett land är det en fråga som berör oss alla. Vad hände med alla mål om att minska de globala utsläppen?

För att avrunda tycker jag det är ytterst pinsamt att det är Vattenfall som driver dessa kolkraftverk i Tyskland, speciellt när du och jag som skattebetalare är delaktiga i detta.

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.