0

Universum – Från Big Bang till idagUniversum – Från Big Bang till idag

 

Space 

 Skrivet Av: Robert
Roos

Den:
9
januari, 2008

 Tid och rum exploderar

Tänk dig
att varken tid eller rum existerar. Det är en tanke ingen kan tänka sig, för
jag lovar, försöker du så kommer du se t.ex. Svart eller liknande, och svart är
faktiskt någonting. Hursomhelst enligt teorin vi lever efter idag, föddes
universum ur ingenting, eller ur en liten kompakt glödhet punkt. I en stor
explosion med temperaturer uppåt 1032 Kelvin. Snabbt började materia,
tid och rum börja expandera ut i det tomma och skapa ett rum i tomrummet. De
första simpla atomerna och molekylerna började binda sig med varandra snabbt
och skapa de enklaste ämnena, väte, helium, med flera. Dessa började snabbt
skapa reaktioner som ledde till att fler nya ämnen snabbt skapades och började
sätta ihop sig mer och mer. Gravitationen uppstår och mindre stjärnor börjar
bildas av heliumet och vätet. Stora moln av materia och energi började dra ihop
sig i heta, gigantiska moln som drogs mer och mer ifrån varandra. Naturlagen
nummer ett började redan direkt sin inverkan på molnen och den heta utspridda
materian, gravitationen. Sakta men säkert, börjar materian snurra runt en
mittpunkt. En het kärna i mitten av molnen började bildas och växte sig större
och större, samtidigt som dessa moln med kärnor snurrade runt någon
ickeexisterande mittpunkt. Dessa moln var inte ett, två eller tre. Dessa moln
var miljarder i antalet och det första stjärnorna och galaxerna började ta
form.

 

Nebula

 

De första galaxerna och stjärnorna

De stora
molnen började växa sig tätare och tätare runt gravitationspunkten, packa sig
hårt och skapa miljoner, miljarder stjärnor i alla storlekar, från jättar till
stjärnor mindre än vår egen sol. Men än var inte den stora expansionen över. Nu
när de stora brinnande kloten av gas var formade, kunde de inte bara åka
omkring i universum hursomhelst. De började också cirkulera runt en
ickeexisterande/synbar mittpunkt. Fler och fler stjärnor delade upp sig i dessa
stora grupper om miljarder stjärnor, bildade galaxer. Stora spiralarmar skapade
av de miljarder stjärnorna roterade nu omkring i universum, i oändligheten. En
av dessa galaxer, ihopdragen för över 12 miljarder år sedan höll den stjärna vi
idag kallar Solen, galaxen var Vintergatan. Vad var nu så speciellt med just
denna stjärna och vad skulle den innebära för Vintergatan? Stjärnan var
egentligen inte speciell på något sätt, den var relativt liten och inte ens
bland de varmaste och starkaste stjärnorna. Runt stjärnan cirkulerade stora
skivformade moln av materia, is, stoft och klippblock. Dessa började tack vare
solens gravitation och värme att sakta
utlösa kemiska reaktioner, attraheras av varandra och dra ihop sig, precis som
allting annat gjort ända sedan universums födelse. Materia, uppvärmd av solens
strålning började bilda heta kärnor som drog åt sig mer och mer materia i ett
cirkulerande moln runt sig, dra ihop sig och bilda de första planeterna. Nära
solen var kärnorna heta och planeterna stora massor av flytande lava och vulkaner,
medans planeter längre bort från solen, bildades runt svalare, eller till och
med kärnor av is. Dock skedde inte heller samma slags reaktioner och tack vare
det blev de planeter närmast solen, Merkurius, Venus, Jorden, Mars och så
vidare fasta och hårda, medans planeter som Jupiter, Saturnus med flera, blev
mycket lösare och mer som mycket täta gasmoln. Eftersom tiden gick började dock
även de heta planeterna närmast solen att sjunka i temperatur, tredje klotet
från solen, Jorden, var ett av dem.

Meteorplågad vulkanplanet blir bebolig

Jorden
historia är ingen vacker saga, de första miljoner åren i alla fall. Efter att
planeten dragit ihop sig efter en lös kärna av materia, plågades den oavbrutet
av meteorer från andra planeter och stora klippblock som drev omkring fritt i
solsystemet, detta blandat med värmen från solen gjorde Jorden till en enda
stor klump av vulkaner och lava i en katastrof av ämnen som reagerade med
varandra och skapade absolut inte i närheten av någon plats som skulle kunna
vara beboelig. Men något hände. Efter att de radioaktiva reaktionerna från
bland annat solen och ämnen från planeten själv, Uran, Torium med flera
äntligen började avta, började stora mängder av detta och metaller, järn med
flera att stelna i kärnan, skapa ett fast hölje runt det varma inre och stoppa
det från att fritt flöda omkring. Manteln och jordskorpan bildades, och
jordskorpan på endast 20 – 80
km tjock, gav jordens yta fasthet. Landskapet var
relativt platt och planeten var fortfarande helt obeboelig då den fortfarande
var relativt varm, samt giftiga gaser som steg ur jordens inre, början till
atmosfären som skulle vara en av huvudorsakerna till liv på planeten i
framtiden. Men landet skulle inte förbi kargt och platt. På grund av den inre
värmen, rörde sig (och rör sig fortfarande) kontinentalplattorna sakta, och när
den nordeuropeiska kontinentalplattan krockade med den nordamerikanska och med
enorma krafter slogs stora bergskedjor upp längs kanterna på plattorna. Men
detta var en bergskedja som dock inte skulle bestå, den skulle komma nötas ned
under årens lopp, erosion. Kemiska reaktioner som inträffade hela tiden,
började bygga den atmosfär och liknande luft med mera som vi har idag.

 

Earth Doomed

 

Först nu
började det uppstå förutsättning för liv på planeten. De enklaste formerna av
celler och liv, små bakterier och liknande började uppstå. Marken började
kallna så att stora oceaner av vatten kunde lägga sig över de stora lavatäcken
som täckt planeten. Vattnet var den största förutsättningen för liv på vår planet,
utan det skulle inget kunna leva, vatten och snart även föda i form av enkla
växter som sakta började slå rot på de karga tomma landskapen. Bakterierna och
de enkla livsformerna började söka sig ned i vattnet på större djup, och enligt
evolutionsteorin så började allt liv i vattnet där arter började ta form och
anpassa sig efter de olika förutsättningar de hade, snart var haven fyllda av
djur och liv och för första gången började de även söka sig mot land. Nästa
steg i evolutionen var att vattendjuren började ta sig upp på land och anpassa
sig till ett liv på fastlandet. De började anpassa sig efter solen, efter hur
de skulle kunna ta sig fram och kanske främst hur de skulle kunna jaga och få
fram föda. Det här var livets första uppkomst, för ja, livet har uppstått rent
teoretiskt 2 gånger på jorden. Första gången för 230 miljoner år sedan.
Dinosaurier. De var väldiga jättedjur som dominerade planeten i åtskilliga
miljoner år. Detta var en blomstrande tid för planeten, växtligheten var enorm,
likaså djurlivet var väldigt aktivt och allt var blomstrande. Till dess tid var
över för ca 65 miljoner år sedan, när en meteor slog ned i Mexiko som med
extrema krafter slog upp ett moln av aska och damm som förmörkade solen och
orsakade en istid. Dinosauriernas tid var över, nu var det människans tid.

Jordens nya härskare

Efter
istiden och med utrotningen av de forntida jätteödlorna kom en ny era i livet
på Jorden. Det var nu dags för människornas tid. Men inte direkt, början av
antydan till en art ovan jord igen med liknande uppbyggnad som vi har idag,
uppstod för runt 7 – 10 miljoner år sedan. Detta var förfadern till apor och
senare apor själv, vi tror idag i alla fall att det är vårt ursprung, och med
tanke på att så mycket stämmer genetiskt mellan apor och människor är man
nästan helt säker på att det är denna teori som stämmer. Men det var för mindre
än 250 – 30.000 år sedan som den riktiga människoarten började ta form,
neandertalarna. Man har efter gamla fynd kunnat se att dom hade ett liknande
mer grovhugget utseende än vi har idag, men främst att man har hittat bevis på
att de begravt och tagit hand om sina medmänniskor, något som påvisar en
förhöjd hjärnaktivitet bland annat till skillnad från aporna, eller ett mer
”civiliserat” tankesätt. Men den moderna människa som finns idag, uppstod för
runt 200.000 år sedan. Medans neandertalarna mer höll till på de nordliga
delarna, så uppstod den idag dominerande arten homo sapiens sapiens.

Den nya
arten hade annorlunda sätt att tänka på mot tidigare. De började söka svar på
frågor de hade, och det de endera inte kunde förklara eller förstå sig på, var
saker som gudar skapat eller styrde. De första religionerna var uppstådda.
Naturreligionerna var de första, de var gudar över vatten, mark, jord och
liknande som man tillbad och tackade för vad som gavs. Man började även, och
det var detta som skulle ta oss till nästa nivå, börja tänka på hur man kunde
använda saker och ting i naturen som verktyg. Verktyg för jakt var ju det
främsta, klubbor, spjut, pilar var tidiga uppfinningar för att jaga, och
vässade stenar med mera för att ta hand om djuren. Även så började man vilja ha
sitt eget ställe. Man började bygga små hus till en början mycket av djurhudar
och liknande. Det var nyfikenheten som fick oss att ta oss framåt i utvecklingen.

 

Native Americans

 

Egypten, Greker, Romartiden

Till de
första riktiga civilisationerna kan man räkna babyloniska och egyptiska
empirierna. Egyptierna var långt före sin tid, de hade en annorlunda och ny syn
på världen. Till att börja med hade de sin religion, de hade alltså en tro de
följde, och då inte helt en naturreligion utan de trodde på andra slags gudar
också, men främst var det fortfarande gudar över solen med mera, Ra, Anibus,
som styrde deras tro. Men det som främst skiljde dem från tidigare civilisationer
var nyfikenheten på naturvetenskapen och hur den skulle kunna gynna deras egen
utveckling. Redan nu började man fundera, vad det egentligen var som lyste på
himmelen över deras huvuden, fundera på, hur fungerade djur och växtlivet, och
börja lära sig att använda helande örter och mer som naturen kunde ge. Man
lärde sig även att balsamera kroppar med speciella örter och växter, något man
verkligen känner igen om man säger Egypten, mumier.  

Men de
största upptäckterna gjordes under de gamla grekernas tid. Grekerna och
Rommarna var ett folk som strävade efter ett modernt och vackert samhälle. Dom
var intresserade av allt vad naturen hette och det var även under den här tiden
som man började att på riktigt studera både djur och människokroppen, utföra
operationer och dokumentera detta i skrifter och böcker. Vem har inte
hörttalats om biblioteket i Alexandria t.ex.

Vi har
sedan människan kröp ur vattnet utvecklats enormt, både inom teknik,
naturvetenskap, samhälle och allting, till och med människokroppen själv har
anpassat sig sedan dess. Vi är nu i en ny era i vårt liv, modern tid och vi
står inte inför hotet direkt från en meteor denna gången, men istället andra,
interna problem. Vi måste fortsätta precis som de första människorna på jorden,
att behålla nyfikenheten och strävan efter att hela tiden utvecklas.

Skriven Av: Robert Roos

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.