0

Tolerans

Sitter och funderar över tolerans. Vår tolerans gentemot olika grupper i samhället ökar successivt.

Vi är idag mera toleranta inför olikhet och oliktänkande än någonsin tidigare – allt från olika politiska åsikter, till att ge rättigheter till grupper som länge förtryckts i kölvattnet av andras bristande tolerans.

Men på individnivå, personen i gruppen, finns fortfarande en hel del kvar att göra. Fortfarande kan samma person som är öppet tolerant mot en stor mångfald av olika idéer, handlingar och tankar gentemot en grupp av människor vara det motsatta mot individen i sig.

Exempelvis där en individs tankar och handlingar bakom ryggen på denne skall diskuteras, kritiseras, förlöjligas, himlas med ögonen åt. Toleransen inför individens självbestämmande och personens rätt till sina åsikter är obefintligt låg.

Det finns ett vägskäl vid detta prat, konfrontation eller ej.
Genom att konfrontera personen ges denne chansen att förklara och försöka få motståndaren att acceptera. Förhoppningsvis där toleransen i konfrontatören framöver kan öka. Icke-konfrontation och den icke-tolerante kan i sig själv anse och bestämma att dennes åsikt otvivelaktigen är rätt och att individen inte behöver tolereras.

Bådadera är egentligen i sig onödiga, då om toleransen från konfrontatören vart högre, lett till att denne accepterat oliktänkandet. Att individens ”jag” skiljer sig och att det är helt okej, från konfrontatörens ”jag”. Att världsbilderna är annorlunda och att det måste tolereras, att alla har den okränkbara rätten till att tänka och göra som denne vill (till en viss gräns givetvis om dennes handlingar skadar andra).

Sätt nu detta i relation till främlingsfientlighet och en del av kärnan i den problematiken skulle kunna lösas.

Sätt det i relation till att vi lägger näsan i blöt kring vilken person som får älska en annan person.

Sätt det i relation till varför just du pratar om din egen vän bakom ryggen på denne och kritiserar dennes val utan att våga konfrontera.

Sätt det i relation till att exakt samma sak händer bakom din rygg hela tiden.