0

Vattenfall släpper ut 90 miljoner ton koldioxid varje år

Kolkraftverk i Kina

För att återkoppla till ett tidigare inlägg (http://www.robertroos.se/karnreaktorerna-star-stilla-men-oljan-brinner/) så kan man i dagens tidning läsa om att Vattenfall släpper ut runt 90 miljoner ton koldioxid varje år (http://www.svd.se/naringsliv/sa-stora-ar-statliga-vattenfalls-utslapp_6840083.svd). Den största anledningen till detta är på grund av avvecklingen av kärnkraft… Fortsätt läsa