0

Per Albin Hansson om Folkhemmet Sverige

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.
Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället, och ekonomiskt råder fåtalets diktatur.

Olikheterna äro stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många det som en lycka om de får bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern; medan en del leva i överflöd, gå många från dörr till dörr för att få en beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjukdom, arbetslöshet och annan olycka lurar. Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt.

0

Gått med i SSU

Hej!

Då var övergången gjord, jag har skickat iväg ett mail till Ung Vänster där jag begärt utträde, samt betalat medlemsavgiften för SSU och fått bekräftelse på detta. Känns skönt att komma vidare och igång igen, även om det nu känns som att allt börjar om lite på nytt med att leta på och bli aktiv inom förbundet på lokal ort.

Det här känns bra och jag tror det kommer bli mycket givande. Det behövs fler unga i politiken och vi ser att hela Socialdemokraterna behöver förnya sin politik, den gamla politiken faller alltmer samman och stödjer sig på principer samhället idag inte fullt ut klarar av längre. Jag tror att de kommande fyra åren, på riktigt kommer sätta vind i seglen för Socialdemokrater, att förlora årets val har bara gjort oss mera motiverade att kämpa för ett mera jämställt och solidariskt samhälle.

Fortsatt trevlig dag på er!

Mvh Robert