0

Livception

En tanke slog mig just kring livet. Vi talar ofta om livet och dess olika faser utifrån barndom, ungdom, vuxen ålder och åldringsperspektiv – men sektionerna inom dessa livsfaser? Kapitel är ju ett ord man ofta hör, att ett nytt kapitel påbörjas i ens liv – men vad definierar egentligen ett sådant och hur stark måste den förändringen vara som påbörjar det nya kapitlet?

För min del så känns det nästan som att ett kapitel är något man själv är i kontroll över och kan påverka. Ett nytt kapitel skulle kunna vara de nyårslöften som ges och sedan även hålls, ett nytt kapitel i livet har påbörjats utan ovanan man tidigare hade. Men kan man inte i sitt liv leva flera liv? Att man utifrån såväl hur det enorma samhället och miljöer omkring en förändras, saker vi inte kan påverka – påbörjar nya liv då och då? Att man under en period av 10 år kan uppleva en livstid, leva ett helt liv. För att sedan träda in i ett nytt liv efter denna period och endera radikalt förändras som person, eller att man behåller sin personlighet men träder in i en så radikalt förändrad miljö att ett nytt liv påbörjas.

Flummigt, men väldigt spännande.

0

Nothing is ever easy

Inget är någonsin enkelt, visdomsord från Zedd (Sanningens Svärd). Det här med verklighetsuppfattning är intressant, tänker ofta på hur man trodde sig veta allt av värde redan som 16 åring. Och visst kanske grundpelarna i det mesta förblir detsamma, men det är kompliceringen av allt som har så många olika vägar att man aldrig kommer förstå livet fullt ut.

I alla fall. Har arbetat vidare lite med mitt projekt, roligt att förena nöje (kodning/design) med att utvecklas allteftersom (djupare kunskaper). Känns också bra att få en växande portfolio att visa för framtida arbetsgivare. Leker runt med lite allt möjligt i programmeringsväg, men det är fortsatt .NET C# som verkligen biter sig fast. Mycket på grund av att det är roligt att koda i det för att inte tala om att det finns så mycket verktyg som gör arbetet enklare. Ta som exempel WebMatrix som gör det så enkelt och effektivt att snabbt utveckla och sjösätta en webbplats.