0

Privatisering av högskolor och universitet

36 forskare och professorer har gått ihop och sammanställt en debattartikel som idag publicerats på DN Debatt: http://www.dn.se/debatt/centrala-universitetsvarden-hotas-av-bolagiseringsiden/

Debatten rör den reformidé som presenterats från Björklunds håll, om att göra det möjligt att privatisera högskolor och universitet. Något som med rätta sågas jäms fotknölarna i debattartikeln. Bland annat lyfter man fram att det hotar oberoendet, kvalitén och samhällsnyttan. Att universiteten inte skall ses som enskilda företagsverksamheter utan skall förbli en gemensam offentlig angelägenhet, en kunskapssfär för alla.

En kommentar till artikeln lyder:

Efter framgångssagan med privatiserade vårdbolag och friskolor är det nu dags för universitet och högskolor. Dessa 36 forskare och professorer har inget att komma med jämfört med Björklunds ofantliga visdom och kunnande – han har ju trots allt varit major. På något sätt bidrar privatiseringen säkert till valfrihet och valfrihet är ju alltid bra – tänk om det bara fanns en enda krydda, så tråkigt allt skulle vara då, som Maud så finurligt skojade till det i ett av sina mest berömda tal…

Givetvis håller jag helt med. Höll på att sätta kaffet i vrångstrupen när jag hörde reformidén på morgonnyheterna för ett par veckor sedan – att en av vårt samhälles mest fina tillgångar, för hela folket. Riskerar att omvandlas till samma typ av cirkusföretag som vissa privatskolor drivs utav på grund- och gymnasienivå allaredan.

Enormt bra debattartikel och jag hoppas att fler inom den akademiska världen höjer sina röster mot detta förslag och visar att denna reform inte är önskvärd.

0

Priset på din personliga integritet: 50 öre

Idag kan man läsa i bland annat DN och SvD hur medborgares uppgifter säljs ut av statliga myndigheter till bland annat reklamföretag. Problemet blir här tudelat, o ena sidan bör man ta i beaktning att vi genom offentlighetsprincipen ska ha rättighet till att begära ut handlingar, eller att myndigheter kan sända handlingar vidare mellan sig. En grundpelare för ett demokratiskt samhälle och en av de grundlagar Sverige vilar på. Problemet är snarare hur man väljer att tillämpa lagen genom att sälja ut register till företag, där enskilda uppgifter kan kosta ett par kronor och större kvantiteter av uppgifter säljs i någon form av paketerbjudande.

Man gör också detta utan att tydligt informera om det. För egen del kom det som en stor överraskning att jag bara genom att vara studerande och tar studiemedel genom CSN, ger mina uppgifter till förfogande för kommersiella bolag som sedan kan sända riktad reklam i min väg. Jag har vare sig informerats om att detta kan ske och har inte heller notifierats en enda gång om när information om mig sålts vidare till annan person eller företag. Det torde vara relativt enkelt för en myndighet att se till att informera tydligt om detta och dessutom ha ett system genom t.ex. mail eller sms där man delgavs information om när, till vem och vilka uppgifter som sålts, likt när en kreditupplysning begärts ut.

Personligen tycker jag alltihopa är fel. Som jag tidigt påpekade ger grundlagen stöd för detta genom offentlighetsprincipen, men likväl bör regeringen genom att inte ge mandat (dvs istället lägga en proposition för förändring genast) för detta kunna stoppa att medborgares information säljs ut. Vi pratar här om ett statligt system där alla är skyldiga att ha sina uppgifter delade, allt från skatter, till bolag, transport, CSN med mera – det ska inte i samma veva betyda att man ska behöva stå till förfogande för försäljning. Offentlighetsprincipen är ur mitt perspektiv ett demokratiskt verktyg för att den enskilde medborgaren, skattebetalaren, ska få insyn i myndigheter, domstolar, statens beslut och propositioner – inte vice versa. Att den skall aktivt och hårt tillämpas på den enskilde individen. Det är fel och ett missbruk av en grundlag och princip som skall finnas som skydd för korruption och insikt i förvaltningen av skattebetalarnas pengar – inte som en inkomstkälla genom utförsäljning till privata aktörer, som i sin tur skulle kunna sälja uppgifterna vidare i princip vart som helst. Vart hamnar dina och mina uppgifter t.ex. när de säljs ut till ett reklambolag vars moderbolag ligger utanför de svenska gränserna?

Jag tycker det är mycket prat och debatt kring utförsäljning av vård, skolor och allt vad det kan tänkas vara – men det som oroar mest i mina ögon är hur hela statsapparaten alltmera förvandlas till en vinstdrivande maskin utan medborgarnas bästa för sina ögon.

 

6

Kritik mot ”Hen”

På DN.se kan man idag läsa om att Elise Claeson ifrågasätter benämningen ”hen”.

”Hen” är alltså det uttryck man väljer att använda när man pratar med och om barnen, med syfte att neutralisera könen och därmed könsskillnaderna. Att man inte sätter pojkar respektive flickor i av samhället inövade system och normer – att de istället själva får placera sig som de vill.

Självfallet så är min ståndpunkt i det hela att det är en frisk fläkt i debatten med kritik och jag håller också helt med Elise i kritiken. Jag tycker att hon är inne på helt rätt spår rörande den förvirring som kan uppstå under utvecklingsfasen för barnet. Under barnets tidiga år handlar det inte alls om det man vill genom ”hen” förhindra; könsskillnader som sedan leder till olika former av diskriminering. Det är snarare ett uppmärksammande, precis som artikeln tar upp – för att inte bli ett ”mellanting”, ett steg mot att bli vuxen.

Jag tycker att det är mycket oroande att en ideologi ska få ett sådant starkt grepp i samhället, att den börjar anses som vetenskap snarare än hanteras som just vad det är – teorier och idéer. Detsamma gäller inom den akademiska världen där genusperspektivet bör vägas in, men men bör också tydligt påvisa vart gränsen mellan teori och vetenskap går. Det är fel att se på människan som könsneutral då vi vare sig är det rent biologiskt eller psykiskt. Jag har själv läst en del genusvetenskap i och med att det ingår i min utbildning, jag sträcker mig så långt som att förstå den och ta till mig de bra metoder den kan ge för hantering av människor. Men vänder mig helt mot att vi är likadana skal, jag tror snarare på att varje människa är unik och bör behandlas som det också där vissa samhälleliga normer vad gäller kön, snarare fungerar som en stöttepelare i uppväxten än något hämmande.

Däremot är det otroligt viktigt att påpeka att det är skillnaderna som sedan på samhällelig nivå skapas utefter kön, sexualitet etc. är det vi måste arbeta med. Självfallet ska man kunna vara den person man själv vill fullt ut, det ska inte finnas skillnader i löner, bemötanden eller vad vi nu än tar som exempel. Men det är inte samma sak som att placera våra barn på ett dagis där de behandlas som könsneutrala.

Källa: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiker-hen-gor-barn-forvirrade