0

Priset på din personliga integritet: 50 öre

Idag kan man läsa i bland annat DN och SvD hur medborgares uppgifter säljs ut av statliga myndigheter till bland annat reklamföretag. Problemet blir här tudelat, o ena sidan bör man ta i beaktning att vi genom offentlighetsprincipen ska ha rättighet till att begära ut handlingar, eller att myndigheter kan sända handlingar vidare mellan sig. En grundpelare för ett demokratiskt samhälle och en av de grundlagar Sverige vilar på. Problemet är snarare hur man väljer att tillämpa lagen genom att sälja ut register till företag, där enskilda uppgifter kan kosta ett par kronor och större kvantiteter av uppgifter säljs i någon form av paketerbjudande.

Man gör också detta utan att tydligt informera om det. För egen del kom det som en stor överraskning att jag bara genom att vara studerande och tar studiemedel genom CSN, ger mina uppgifter till förfogande för kommersiella bolag som sedan kan sända riktad reklam i min väg. Jag har vare sig informerats om att detta kan ske och har inte heller notifierats en enda gång om när information om mig sålts vidare till annan person eller företag. Det torde vara relativt enkelt för en myndighet att se till att informera tydligt om detta och dessutom ha ett system genom t.ex. mail eller sms där man delgavs information om när, till vem och vilka uppgifter som sålts, likt när en kreditupplysning begärts ut.

Personligen tycker jag alltihopa är fel. Som jag tidigt påpekade ger grundlagen stöd för detta genom offentlighetsprincipen, men likväl bör regeringen genom att inte ge mandat (dvs istället lägga en proposition för förändring genast) för detta kunna stoppa att medborgares information säljs ut. Vi pratar här om ett statligt system där alla är skyldiga att ha sina uppgifter delade, allt från skatter, till bolag, transport, CSN med mera – det ska inte i samma veva betyda att man ska behöva stå till förfogande för försäljning. Offentlighetsprincipen är ur mitt perspektiv ett demokratiskt verktyg för att den enskilde medborgaren, skattebetalaren, ska få insyn i myndigheter, domstolar, statens beslut och propositioner – inte vice versa. Att den skall aktivt och hårt tillämpas på den enskilde individen. Det är fel och ett missbruk av en grundlag och princip som skall finnas som skydd för korruption och insikt i förvaltningen av skattebetalarnas pengar – inte som en inkomstkälla genom utförsäljning till privata aktörer, som i sin tur skulle kunna sälja uppgifterna vidare i princip vart som helst. Vart hamnar dina och mina uppgifter t.ex. när de säljs ut till ett reklambolag vars moderbolag ligger utanför de svenska gränserna?

Jag tycker det är mycket prat och debatt kring utförsäljning av vård, skolor och allt vad det kan tänkas vara – men det som oroar mest i mina ögon är hur hela statsapparaten alltmera förvandlas till en vinstdrivande maskin utan medborgarnas bästa för sina ögon.

 

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.