0

Presidentkandidatdebatt 2 – Obama vs Romney

Då har även presidentkandidatdebatt nummer 2 genomförts, en betydligt intressantare och roligare debatt måste jag inleda med att säga. Dagens typ av debatt var som alltid på ett universitet, denna gång ett par mil utanför New York. Den stora skillnaden gentemot den första debatten var att idag var det folk i publiken som ställde frågor till de båda presidentkandidaterna.

Allt från skola, kvinnor, vård, krig och olja togs upp där debatten i flertalet fall hettade till rejält mellan kandidaterna. Det var också riktigt roligt att se att den Obama vi lärt känna var tillbaka. Han var skarp, tydlig i sina svar och budskap och fullständigt malde ned allt som Romney kastade på honom. Vid flertalet tillfällen lockade han som vanligt också till skratt (även fast skratt, klappar osv är förbjudet under debatten) – speciellt minnesvärt är när Romney anklagade Obama för att inte ha kallat attackerna på USA:s ambassad i Syren en terrorattack. Där blev Romney rättad först av Obama, men fortsatte ändå i samma spår för att sedan bli rättad av debattens moderator. Detta ledde till såväl skratt som applåder – något som satte Romney helt ur spel ett tag och räddningen för honom var förmodligen att ämnet precis skulle skiftas.

Även andra kommentarer såsom: Romney: ”Har du kollat din pension senaste tiden?” Obama: ”Nej, den är inte lika stor som din”. Ledde fram till skratt, det var helt enkelt Obamas kväll och det är skönt att se, tillsammans med Joe Bidens insats i förra veckan har demokraterna tagit sig in på rätt spår igen.

Om man ska prata lite om hur de båda framförde sina argument så tryckte ofta Romney på sin kompetens som företagsledare och ”I’ve got what it takes” sades säkerligen 20 gånger under debattens gång. Uppenbarligen en linje som är gjord för att bita sig fast hos folket. Att säga att Obama helt vann debatten dock även om han i mångt och mycket glänste är att överdriva. Romney har trots att han enligt bland annat CNN:s reality check ofta lyfte fram sanningar med stora modifikationer – ett sätt att göra det på som är övertygande. Bland annat under debatten av oljan hävdade Romney att oljeproduktionen sjunkit med 14% sedan Obama tillträdde, något Obama tydligt markerade var felaktigt och att den egentligen stigit under hans tid som president. Vid sanningskontrollen så framgick det sedan att Romneys siffror stämde för senaste året, men detta i kombination med BP:s oljeutsläpp! Inte att man de facto dragit ned på produktionen medvetet, utan där hade man mycket riktigt byggt ut senaste åren. Men det är just sådana här felaktigheter som förmodligen når ut till många som okritiskt sväljer det. Här känner jag att Obama kanske inte fullt ut fick fram vad som egentligen var korrekt.

Han hade dock många andra områden han glänste i, kvinnorfrågorna bland annat där han personligen haft koppling till just vad lika rättigheter för kvinnor kan innebära. Något Romney inte alls har i och med sin uppväxt på helt andra villkor. Även skolfrågor tror jag att Obama har ett starkt stöd inom då hans system möjliggör det för många ungdomar som aldrig skulle ha chansen annars till högre studier, att få det. Tänk er ett system liknande det vi i Sverige har med CSN.

Även frågor om Libyen, inte minst med utskrattningen av Romney var han stark inom. Dessutom kunde han trycka på att man under hans tid avslutat kriget i Irak, dödat Bin Laden och dragit ned på trupperna i Afghanistan.

De ekonomiska frågorna var också något som Obama skarpt flertalet gånger kritiserade Romney för och tydligt lyfte fram att deras plan inte är balanserad, att den egentligen inte finns då den inte kommer att kunna genomföras.

Det var en livlig och intressant debatt och jag hoppas att även den sista debatten som körs på måndag kommer att vara minst lika bra. Den sänds då från Florida och är bara 2 veckor från valdagen, givetvis kommer den för många vara den som avgör om rösten faller på Obama eller Mitt Romney.