0

Partipolitisk tillhörighet

Hej!

Senaste tiden har många tankar cirkulerat i huvudet angående vilket parti som egentligen är det som passar bäst in på mina åsikter och värderingar.

Sedan jag var mindre, skulle tro runt 14-års åldern, fram till nu, har jag tillhört Ung Vänster. Ett parti jag skulle säga är ett naturligt val för många yngre. Men senaste tiden så gillar jag inte alls vad jag ser. Jag håller bland annat inte alls med om deras syn på betyg, eller brott och straff. I min värld så ska man absolut söka efter orsakerna till varför ett brott begåtts från början. För att i framtiden kunna jobba för att motverka detta. Men, och det stora ”men” i detta är. (V) vill även rätt radikalt sänka strafflängden på många brott, vilket i teorin skulle kunna innebära att en person som misshandlat en annan grovt. Kan vara på fri fot igen efter ett halvår, ett år. En sådan politik jag jag helt enkelt inte stödja.

Samma gällande EU också bland annat. Jag tror att man starkt influeras av sin omgivning i unga år när man går med i ett ungdomsparti. I mitt fall så handlade det mycket om det negativa med vårt medlemskap i Europeiska Unionen. Någon jag ännu kan till stor del hålla med om. Men ska man vara realistisk så är ett utträde ur EU idag något som skulle hämma Sverige mer än det gynnar landet, det är en helt annan sak för ett land som Norge bland annat, med deras enorma inkomster tack vare oljan. Vi är mycket mera beroende av annan handel och att klippa av vårt band från resten av Europa är inte vad vi vill ha. Därför har jag gjort en kovändning i frågan och ställer mig som positiv till ett fortsatt samarbete, men att ständigt försöka nå fram till mer demokratiska principer än vi ser i unionen idag.

Nästa punkt rör friskolorna. Jag är starkt emot privatiseringen av statliga företag, såsom Vattenfall, Apoteket, eller att släppa in privataktörer inom vården. Däremot när det gäller skolan ser jag på saken lite annorlunda. Jag har själv gått på en friskola och sett hur positivt det egentligen är. Friskolan jag gick mina tre år vid var, Helixgymnasiet i Borlänge. Varför valde jag just denna skola framför en kommunal? Jo, de erbjöd mycket bättre lösningar och närhet med eleverna än någon annan kommunal skola jag tidigare gått på, eller besökt. De hade också möjlighet att investera i och utveckla skolan på helt andra sätt, väldigt positiva sätt. Bland annat så vann skolan efter att ha funnits i ynkliga tre år, Friendspriset mot mobbing, över alla andra skolor i Sverige. Dessutom som jag tidigare var inne på, hade de en helt annan koppling med eleverna. Elever jobbade alltid nära lärare och det var lätt att utforma sin utbildning som man ville ha den att se ut själv (med kurser och liknande).

Jag tror att det är detta som är poängen med friskolor, de kan erbjuda sådan kommunala skolor inte lyckats med, eller kan. Linjer som inte tidigare vart tillgängliga i staden, blir plötsligt det när en friskola slår upp sina portar.

Men, det ska kontrolleras. Vinsterna för privatskolan ska vara kopplade direkt till den skolpeng staten delar ut. Ser man att vinsterna börjar öka radikalt, ska inte längre bidraget ges ut, det ska just vara ett bidrag för uppmuntran till nya friskolor som gör det möjligt för eleven att välja bland flera alternativ. Och inte leda till en skola där bra utbildning ges på vissa skolor och andra inte. Detta är mycket viktigt och självfallet en fråga för hela klassamhället. För att uppehålla en likartad kvalité på alla skolor, ska därför skolorna regelbundet inspekteras. Betyg ska inspekteras och nationella proven skall ökas över hela landet, för att nå en så jämlik betygssättning som möjligt. Standarden i svensk skola måste höjas.

Det finns så mycket mera också att ta upp, Afghanistan osv osv. Men det jag vill komma till är att jag inom kort kommer begära utträde ur Ung Vänster.

Efter det så kommer jag och min flickvän, Sofia, båda att ansöka om medlemskap i SSU istället. Som vi båda anser har en politik som mycket mera överensstämmer med våra tankar och värderingar. Jag tror att det är för det bästa, för som det känns idag sitter man endast passivt utan att gör något för att bidraga för sitt ungdomsförbund, jag tror det blir helt annorlunda i SSU.

Nu återstår det bara efter det att ta reda på om de har lokaler och medlemmar för SSU i Borlänge (vilket jag är rätt övertygad om). Mailet om utträde ur UV skickar jag senare idag.

Ha en fin dag!

Mvh Robert

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.