6

Kritik mot ”Hen”

På DN.se kan man idag läsa om att Elise Claeson ifrågasätter benämningen ”hen”.

”Hen” är alltså det uttryck man väljer att använda när man pratar med och om barnen, med syfte att neutralisera könen och därmed könsskillnaderna. Att man inte sätter pojkar respektive flickor i av samhället inövade system och normer – att de istället själva får placera sig som de vill.

Självfallet så är min ståndpunkt i det hela att det är en frisk fläkt i debatten med kritik och jag håller också helt med Elise i kritiken. Jag tycker att hon är inne på helt rätt spår rörande den förvirring som kan uppstå under utvecklingsfasen för barnet. Under barnets tidiga år handlar det inte alls om det man vill genom ”hen” förhindra; könsskillnader som sedan leder till olika former av diskriminering. Det är snarare ett uppmärksammande, precis som artikeln tar upp – för att inte bli ett ”mellanting”, ett steg mot att bli vuxen.

Jag tycker att det är mycket oroande att en ideologi ska få ett sådant starkt grepp i samhället, att den börjar anses som vetenskap snarare än hanteras som just vad det är – teorier och idéer. Detsamma gäller inom den akademiska världen där genusperspektivet bör vägas in, men men bör också tydligt påvisa vart gränsen mellan teori och vetenskap går. Det är fel att se på människan som könsneutral då vi vare sig är det rent biologiskt eller psykiskt. Jag har själv läst en del genusvetenskap i och med att det ingår i min utbildning, jag sträcker mig så långt som att förstå den och ta till mig de bra metoder den kan ge för hantering av människor. Men vänder mig helt mot att vi är likadana skal, jag tror snarare på att varje människa är unik och bör behandlas som det också där vissa samhälleliga normer vad gäller kön, snarare fungerar som en stöttepelare i uppväxten än något hämmande.

Däremot är det otroligt viktigt att påpeka att det är skillnaderna som sedan på samhällelig nivå skapas utefter kön, sexualitet etc. är det vi måste arbeta med. Självfallet ska man kunna vara den person man själv vill fullt ut, det ska inte finnas skillnader i löner, bemötanden eller vad vi nu än tar som exempel. Men det är inte samma sak som att placera våra barn på ett dagis där de behandlas som könsneutrala.

Källa: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiker-hen-gor-barn-forvirrade

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.