0

Jakten

Jag tycker att det är intressant just hur mycket det egentligen finns att reflektera kring och hur lite tid som ges till att göra det i ett samhälle som rör sig allt snabbare. Att bara hinna stanna upp en stund och fundera över de val och händelser som fyllt ens tid – ur ett granskande och inte ångersamt perspektiv. Betraktande av sina val och vilka vägar de sänt en in på och hur dessa val i kombination med denna form av jakt vi människor ständigt för. En jakt mot ett mål, en betydelse och en mening – kanske snarare ett aggressivt sökande, framåt mot något vi inte lyckas förstå innebörden utav.

Men är det hela kanske snarare ett tankefel? Finns det egentligen ett mål vi strävar och jagar mot – eller är det resan i sig som är målet. Att uppleva, välja och avancera?

När jag själv stannar upp och ser bakåt breder som ett nät av vägar ut sig, men oftast inte i helt slumpmässiga former. Utan har likt alla nät sina knutpunkter och konstanter som följer genom alla val och vägar. För visst är det så för de flesta av oss, även om vi kastar oss in i nya situationer, val och avancemang – så har vi nästan alltid en form av konstant eller flera med oss. Vad det är skiljer säkert stort mellan oss alla – men agerar som en form av kärna för våra val och tankar.

Sedan finns det också den mera förtryckande versionen av människor, där val och mål verkar långt mycket mera diffusa och svävande. Ett liv i nuet snarare än en plan för morgondagen. Rätt, fel, vem kan säga – men båda sidor har förmodligen sin egen form av strävan och oro.

För min del är det jag är övertygad om, spänningen i att kunna se dessa mönster och val – det komplicerar hela uppfattningen om livet, mening och innehåll.

Robert Roos

Mitt namn är Robert Roos, 22 år gammal från Dalarna numera bosatt i Glasgow, Skottland där jag arbetar och studerar informatik och datavetenskap. Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig, och är något jag ofta kommer att beröra här på bloggen. Men jag är också väldigt teknikintresserad och kommer såklart även att ta upp och prata om detta, samt lite allmänt filosofera kring livet och allt däromkring. Är också medlem i SSU och Socialdemokrat. Jag tror på ett jämlikt och rättvist samhälle där alla ges samma chanser i livet och på likadana villkor vad gäller vård, utbildning och det sociala. Allt jag skriver här är dock mina egna åsikter och jag representerar inte nämnda förbund på något sätt.